دسته بندی

Share

» :: پاورپوینت درس روستا - دانباران از توابع سراب آذربایجانشرقی
پروژه پیش رو شامل:


۱ - شناخت و بررسی علل پیدایش روستا
۲ - محدوده سیاسی
۳ - وضعیت خدماتی
۴ - راه های ارتباطی و دسترسی
۵ - بررسی ویژگیهای انسانی و دموگرافیک روستا و حوزه نفوذ آن
۶ - مهاجرت و روند آن در گذشته
۷ - بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا
       ۷.۱ - بهداشتی و خدماتی
       ۷.۲ - آموزشی
       ۷.۳ - تجاری
۸ - معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی
۹ - تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا
۱۰ - بررسی منابع تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا
       ۱۰.۱ - آب آشامیدنی
       ۱۰.۲ - آب کشاورزی
۱۱ - بررسی ویژگی های جمعیتی
۱۲ - ساختار سنی و جنسی جمعیت
۱۳ - سواد و آموزش
۱۴ - کاربری آموزشی
خرید و دانلود محصول

1395/11/20
پروژه درس روستا , نقشه های روستا , پروژه پاورپوینت درس روستا , پروژه پاورپوینت تحلیل پیشرفت فیزیکی روستا , کاربری های روستا , پروژه طرح هادی در روستا , روستای دانباران از توابع شهرستان سراب , جمعیت روستای دانباران , معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی , پروژه معماری روستا , پروژه دانشجویی درس روستا , شناخت و بررسی علل پیدایش روستا ی دانباران , حوزه نفوذ روستای دانباران , روستای کوهپایه ای دانبارن , روستا های شهرستان سراب
تعداد اسلاید : 57اسلاید |